บริการทางด้านการพัฒนา

แอปพลิเคชัน

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจและองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ แม้ธุรกิจของคุณจะเป็นที่ประสบความสำเร็จมานานแล้ว หรือแม้กระทั่งเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นตลาด Mobile ใหม่ เราสามารถบริหารจัดการแอปพลิเคชันของคุณ จากแนวคิดเริ่มต้นต่อยอดไปจนถึงสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ และให้บริการด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจและองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ เราสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่น่าสนใจทั้งรูปลักษณ์ และฟังก์ชันการใช้งาน โดยมีประสบการณ์ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม (iOS, Android, BlackBerry และ Windows Phone) จากวิศวกรซอฟต์แวร์ผู้ชำนาญ

 

เราพิถีพิถันใส่ใจรายละเอียดทุกแอปพลิเคชัน

แม้ว่าทางเรามี Design Patterns เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน แต่ทั้งนี้ทางเราก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการพัฒนา เพื่อผลลัพธ์ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ทั้งนี้ทางเราหลีกเลี่ยงการพัฒนาแบบ Cross platform แต่จะมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาแบบ Native SDK ของแต่ละแพลตฟอร์มโดยตรง ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจในการลงทุนระยะยาวของลูกค้า

 

องค์ความรู้ด้าน Server และ Cloud-Based

สำหรับธุรกิจที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ, ความปลอดภัย และขอบเขตที่กว้างมากขึ้นนั้น ทีมงานเรามีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนา Server-side และ Cloud อีกด้วย ซึ่งทางทีมงานสามารถให้คำปรึกษาที่เหมาะแก่ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 

การบริการด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ครบวงจร

การพัฒนาแอปพลิเคชันของเรา ประกอบด้วย

การให้คำปรึกษาทางด้านกลยุทธ์ของแอปพลิเคชัน

การออกแบบที่สร้างสรรค์

การออกแบบหน้าจอการใช้งาน User interface (UI) และการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานจริง User experience (UX)

การออกแบบซอฟต์แวร์

การเขียนโปรแกรม

การทดสอบ

การขึ้นระบบ และการเผยแพร่

การให้คำปรึกษาด้านการตลาด

ทั้งนี้คุณสามารถใช้บริการด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จากทีมงานของเราได้ทันที

 

เชี่ยวชาญในหลากหลายแพลตฟอร์ม

ประสบการณ์ของทีมงานครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม (iOS, Android, BlackBerry และ Windows Phone) รวมไปถึง Web App และ HTML5 อีกด้วย ทีมงานพัฒนาของเรานั้นมีความเชี่ยวชาญในเชิงลึก และเข้าใจถึงขีดจำกัดสำหรับทุกแพลตฟอร์ม ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถดึงศักยภาพของแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อตอบสนองความสามารถของแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มที่

 

คุณจะเป็นเจ้าของ Source Code ของคุณ

มั่นใจได้ว่าคุณจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในแอปพลิเคชันของคุณทั้ง Source Code  และเอกสารต่างๆ ระหว่างการพัฒนา ซึ่งทำให้คุณสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด หรือปรับแก้เพิ่มเติมความสามารถต่างๆ ได้อีกในอนาคต

 

 

 

 

 ติดต่อเรา

 

บริษัท ออเซลลัส เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 10 99/25 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ

คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

 

โทรศัพท์: 02-108-8997
มือถือ: 089-488-9533

โทรสาร:  02-108-3866

info@osellus.co.th

 

 

© 2015 Osellus Inc.  |  Privacy Policy Terms and Conditions

 

บริการทางด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน

 

 

 

 

 ติดต่อเรา

 

บริษัท ออเซลลัส เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 10 99/25 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ

คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

 

โทรศัพท์: 02-964-9810

โทรสาร:  02-962-2513

info@osellus.co.th

 

 

© 2015 Osellus Inc.  |  Privacy Policy Terms and Conditions