แอปพลิเคชัน

เพื่อธุรกิจและองค์กร

ออเซลัส โมบาย มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจและองค์กรต่างๆ ในหลากหลายประเภทธุรกิจ ได้แก่ธุรกิจการเงิน, สุขภาพ, การศึกษา, การท่องเที่ยว, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ร้านอาหารร้านค้า, และธุรกิจบันเทิง เป็นต้น ลูกค้าต่างๆ ของเรานั้นได้รับการบริการทางด้าน Mobile จากทีมงานของเรา เพื่อเพื่มประสิทธิภาพในการขาย, การบริการลูกค้า และพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรอย่างมาก จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างคือ เราสามารถพัฒนาหลากหลายโครงการที่ตอบสนองความต้องการที่โดดเด่นของลูกค้าแต่ละเจ้าในแต่ละสายงานธุรกิจ

 

 

 

 

 ติดต่อเรา

 

บริษัท ออเซลลัส เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 10 99/25 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ

คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

 

โทรศัพท์: 02-108-8997
มือถือ: 089-488-9533

โทรสาร:  02-108-3866

info@osellus.co.th

 

 

© 2015 Osellus Inc.  |  Privacy Policy Terms and Conditions

 

 

 

 

 

 ติดต่อเรา

 

บริษัท ออเซลลัส เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 10 99/25 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ

คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

 

โทรศัพท์: 02-964-9810

โทรสาร:  02-962-2513

info@osellus.co.th

 

 

© 2015 Osellus Inc.  |  Privacy Policy Terms and Conditions

 

แอพพลิเคชั่นเพื่อธุรกิจ องค์กร